Kära publik!

Tanken var att de konserter som ställdes in p g a pandemin våren 2020 inte skulle avbokas helt utan bara skjutas upp. I dagsläget vet vi inte när läget är helt tryggt än. Planen har varit coronasäkra konserter med liten publik i ett stort utrymme som är möblerat glest. Då kan man istället ha 2 kortare konserter för 2 mindre publikgrupper. Så har vi gjort på Kulturverkets scen.

Just nu byggs det om på Andersberg och personal har drabbats av sjukdom så vi återupptar arbetet först när det är tryggt igen. 

Att driva en kulturverksamhet kräver lång planering och framförhållning som pågår hela tiden. Kulturlivet måste överleva med konstgjord andning ett tag till för musikernas skull, för publikens skull och för att samarbetsstrukturer skall överleva tills pandemin är över. Det är bättre att hålla ställningarna även på låg nivå för att kunna bygga vidare på dem, än att börja från ingenting.

Håll alltså modet uppe, det finns ett liv efter corona!